New 3 Oct 2023: New article on Generative AI and Lexicography
Song Trein na Pretoria
Reason and Liberty - "... society will improve only when enough individuals learn to view it in the proper light"
This dictionary needs support to help pay our costs, please help support this site: PayPal donations Bitcoin donations

Kamusi ya Kiswahili - Kiingereza

Chagua lugha ya ukurasa huu: Kiswahili | English


Welcome to africanlanguages.com/swahili/ (now more mobile-friendly! please give the mobile version a try)
If you would like to advertise on this page, please contact us.
Click here to try or buy a downloadable Windows version of this dictionary »
(Sales help support this dictionary)
 
News 13 Oct 2014: This dictionary now also returns results from the Microsoft Swahili terminology list, below the regular results!
---
Lengo kuu la mtandao wa kamusi hii ya Kiswahili ni ajili ya ufafanuzi. Tofauti na kamusi nyingine la kawaida (stem-based), maneno ya Kiswahili yanaweza kuangaliwa kama yanavyosomeka au yanavyoanidikwa. Kwa hiyo hakuna maarifa ya sheria za lugha sanifu yanayosistizwa. Sarah Hillewaert, Pitta Joffe na Gilles-Maurice de Schryver wanatunga kamusi hii sambamba na kupata mlishonyuma kutoka kwa watumiaji (Simultaneous Feedback). Kwa sasa, ni maneno machache tu yatumikayo mara kwa mara katika milioni 15 katika mtandao wa Kiswahili, yaliyoundwa na Gilles-Maurice de Schryver na David Joffe, yamefanyiwa kazi. Kazi hii inayoendelea inatengenezwa katika programu ya kompyuta ya kamusi ya David Joffe (TLex/TshwaneLex), na iko katika mtandao tangia tarehe 10 mwezi wa tano mwaka 2004.

Copyright (C) TshwaneDJe 2004-2021. Copying Prohibited.
Oxford bilingual Xhosa (isiXhosa) - English dictionary Oxford bilingual Northern Sotho - English dictionary Oxford bilingual Zulu (isiZulu) - English dictionary and other african language dictionaries
Award-winning Oxford bilingual dictionaries: Zulu (isiZulu) - English dictionary
, isiXhosa, Northern Sotho and more »
(Page sample English - isiZulu) Interested in learning Zulu, Xhosa, Sesotho sa Leboa etc.? These award-winning dictionaries are second to none.