[African Languages]

Population by language (Census 2001)

Language Population Percent  
isiNdebele 711,821 1.59
Tshivenda 1,021,757 2.28
SiSwati 1,194,430 2.66
Xitsonga 1,992,207 4.44
Sesotho 3,555,186 7.93
English 3,673,203 8.20
Setswana 3,677,016 8.20
Sesotho sa Leboa4,208,980 9.39
Afrikaans 5,983,426 13.35
isiXhosa 7,907,153 17.64
isiZulu 10,677,305 23.82
Other 217,293 0.48
Total 44,819,777 

Population by language (Census 1996)

Language Population Percent  
isiNdebele 586,961 1.47
Tshivenda 876,409 2.19
SiSwati 1,013,193 2.53
Xitsonga 1,756,105 4.39
Sesotho 3,104,197 7.76
English 3,457,467 8.64
Setswana 3,301,774 8.25
Sesotho sa Leboa3,695,8469.24
Afrikaans 5,811,547 14.53
isiXhosa 7,196,118 17.99
isiZulu 9,200,144 23

Downloads
  • Spreadsheet of the above data, including Census 1996 data. (OpenOffice format)


<- Back to main page